одобрен

Договори и изменения на договори - 2019

Уникален идентификатор:  83e02856-b460-4ec8-bf5e-b23ae6e267ca

Описание:

Информация за сключени договори, изменения през техния срок на изпълнение и проведени конкурси за проекти, публикувана в РОП в периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 4.2

Източник: Регистър на обществените поръчки

  • Създаден на: 2020-05-26 10:54:14
  • Създаден от: sm_ivanova
  • Последна промяна: 2020-05-26 15:56:40
  • Последно променил: sm_ivanova