одобрен

Регистър на производствените марки на Територията на РДГ - Смолян

Уникален идентификатор:  83f6400b-46bb-4957-a5e5-d6c60a934838

Описание:

Регистър на производствените марки

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.2

Автор: Регионална Дирекция по Горите - Смолян

Връзка с автор: rugsmolian@iag.bg

  • Създаден на: 2019-03-28 17:15:24
  • Създаден от: madanski1
  • Последна промяна: 2019-09-19 14:13:55
  • Последно променил: madanski1