одобрен

Регистър на язовирите на територията на Област Монтана

Уникален идентификатор:  83faff4d-9307-41e0-9948-91a1abfa8e43

Описание:

Регистър на язовирите на територията на Област Монтана, актуален към 2016 г.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

водоеми язовири

Версия: 1

Автор: Володя Марков

Отговорник поддръжка: k.stoyanov@montanabg.org

Връзка с отговорник поддръжка: k.stoyanov@montanabg.org

  • Създаден на: 2016-07-28 13:51:05
  • Създаден от: ivan_todorov
  • Последна промяна: 2018-10-25 09:38:17
  • Последно променил: migrate_data