одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Уникален идентификатор:  841a4c7e-f098-4d6b-b88b-ca239bb5449b

Основна тема:  Население и социални условия

Версия: 3.3

  • Създаден на: 2019-05-10 08:56:03
  • Създаден от: Оbshtina Ivanovo
  • Последна промяна: 2019-05-10 11:37:19
  • Последно променил: Оbshtina Ivanovo