одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Уникален идентификатор:  843a38ea-2f5c-4a61-af7d-a38362790341

Описание:

Списък на издадените общи административни актове

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

общи административни актове

Версия: 1

Автор: Петър Кръстев

Връзка с автор: admin@dvemogili.bg

Отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

Връзка с отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

  • Създаден на: 2017-10-04 06:21:19
  • Създаден от: petar_krastev
  • Последна промяна: 2018-11-02 18:09:43
  • Последно променил: migrate_data