непроверен

РЕГИСТЪР НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Уникален идентификатор:  847704bd-fd1d-48e9-8f05-4e235502e3fa

Описание:

В регистъра са вписани всички вероизповедания, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както и вероизповеданията подали заявление с необходимия набор от документи за откриване на официално местно поделение на вероизповеданието на територията на Община Ивайловград и имената на хората, които ще го представляват пред контролните власти.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 4.3

Автор: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Връзка с автор: oba_ivaylovgrad@abv.bg

  • Създаден на: 2019-04-22 16:03:30
  • Създаден от: veselingeorgiev87
  • Последна промяна: 2019-04-23 13:36:50
  • Последно променил: veselingeorgiev87