одобрен

Списък на училища, детските градини и обслужващи звена - 2019

Уникален идентификатор:  8583862b-9d88-478a-8fb2-965c227d2839

Описание:

Списък на училища, детските градини и обслужващи звена - 2019

Основна тема:  Образование, култура и спорт

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2020-03-20 16:50:41
  • Създаден от: nergin_mahmud
  • Последна промяна: 2020-03-20 16:52:19
  • Последно променил: nergin_mahmud