одобрен

Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Уникален идентификатор:  8622307b-2a54-4ea4-9f5e-8929dc629324

Описание:

Регистърът е изготвен и се поддържа, съгласно Наредба № 5 от 6 юли 2011 г., обн. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

  • Създаден на: 2016-07-15 09:01:43
  • Създаден от: neli_ivanova_kovacheva
  • Последна промяна: 2018-11-01 12:55:26
  • Последно променил: migrate_data