одобрен

2022 г. - Серен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време

Уникален идентификатор:  86484732-90da-4f67-8f83-7ef99ade0b88

Описание:

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, които се събират и поддържат съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

въздух КАВ околна среда показатели серен диоксид РМС 214/2016 ИАОС качество атмосферен основни измерени концентрации

Версия: 3.2

  • Създаден на: 2022-05-03 08:44:48
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2022-05-04 10:06:56
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте