одобрен

Регистър за издаване на карти за паркиране на автомобили, обслужващи хора с увреждания в Община Руен

Уникален идентификатор:  8667fede-525c-4be1-b05d-0d3739b80782

Описание:

регистър на издадените карти за паркиране на автомобили за хора с увреждания

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

карти за паркиране на хора с увреждания

Версия: 1

Автор: Радка Димитрова

Връзка с автор: radkadim1957@abv.bg

Отговорник подръжка: radkadim1957@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: radkadim1957@abv.bg

  • Създаден на: 2018-02-16 08:26:46
  • Създаден от: nedzhmetin_yusuf
  • Последна промяна: 2018-11-01 12:35:53
  • Последно променил: migrate_data