одобрен

Регистър на разрешение за строеж

Уникален идентификатор:  8686e8c4-ce6b-4e1f-9bc6-cfce1d6c84e8

Описание:

Регистър на разрешение за строеж

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

устройство на територията

Версия: 2

Автор: Община Полски Тръмбеш

Връзка с автор: obshtina_pt@abv.bg

Отговорник поддръжка: obshtina_pt@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: obshtina_pt@abv.bg

  • Създаден на: 2017-02-21 11:41:03
  • Създаден от: yordan_atanasov
  • Последна промяна: 2018-11-26 14:10:04
  • Последно променил: migrate_data