одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

Уникален идентификатор:  86891654-a794-4be6-b7af-ec8df0d42367

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Транспорт

Версия: 2.1

Автор: Милена Драмова

Връзка с автор: milena.dramova@rakovski.bg

Отговорник подръжка: gesheva_oarakovski@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: gesheva_oarakovski@abv.bg

  • Създаден на: 2019-03-27 09:51:40
  • Създаден от: nadezhda_gesheva
  • Последна промяна: 2019-03-27 09:53:34
  • Последно променил: nadezhda_gesheva