одобрен

Утвърден държавен план-прием в профилирани паралелки в V клас за учебната 2022/2023 година в област Плевен

Уникален идентификатор:  86ba7798-464a-4fee-820e-ec420de2c12c

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

план плевен прием руо утвърден

Версия: 2.3

Връзка с автор: ruo@ruopleven.bg

Отговорник поддръжка: m.mihaylova@ruopleven.bg

Връзка с отговорник поддръжка: m.mihaylova@ruopleven.bg

  • Създаден на: 2022-05-02 21:35:48
  • Създаден от: margarita_mihaylova
  • Последна промяна: 2022-05-10 15:39:29
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте