одобрен

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Уникален идентификатор:  86be0cdf-8e94-4d6e-a0cb-039ec5d44efb

Описание:

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.
Актуална информация може да бъде следена на адрес: https://www.burgas.bg/bg/info/index/1397

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 1.1

Източник: https://www.burgas.bg/bg/info/index/1397

Автор: Иванка Касърова

Връзка с автор: v.kasarova@burgas.bg

Отговорник подръжка: v.kasarova@burgas.bg

Връзка с отговорник подръжка: v.kasarova@burgas.bg

  • Създаден на: 2019-07-31 11:34:33
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-07-31 11:39:27
  • Последно променил: ivanka_kasarova