одобрен

Списък на физическите/юридическите лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на ПВД на територията на Национален парк "Рила"

Уникален идентификатор:  86d2cb50-5802-4c96-ada4-3585295bc54f

Описание:

Списък на физическите/юридическите лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на ПВД на територията на Национален парк "Рила"

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Ползване на дървесина в рамките на ПВД

Версия: 3

Автор: Милена Берова

Връзка с автор: mberova@rilanationalpark.bg

Отговорник поддръжка: mberova@rilanationalpark.bg

Връзка с отговорник поддръжка: mberova@rilanationalpark.bg

  • Създаден на: 2018-03-12 08:39:26
  • Създаден от: milena_berova
  • Последна промяна: 2019-09-25 11:30:55
  • Последно променил: milena_berova