одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ

Уникален идентификатор:  86dfcd7d-79bb-4647-8044-12a41f0ca96b

Описание:

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ - Пловдив

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

планове програми проекти РИОСВ - Пловдив ЗБР Инвестиционни предложения

Версия: 1.3

Източник: РИОСВ - Пловдив

Автор: РИОСВ - Пловдив

Връзка с автор: riosv_plovdiv@abv.bg

Отговорник поддръжка: riosv_plovdiv@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: riosv_plovdiv@abv.bg

  • Създаден на: 2019-02-26 15:16:52
  • Създаден от: riosv_plovdiv1
  • Последна промяна: 2019-03-07 15:13:49
  • Последно променил: riosv_plovdiv1