одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Сливен

Уникален идентификатор:  871582f9-6dfe-4794-b024-78d6ad9a3a22

Описание:

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Сливен - актуален към 29.09.2017 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

културни недвижими ценности

Версия: 2

Автор: Община Сливен

Отговорник поддръжка: mayach@sliven.bg

Връзка с отговорник поддръжка: mayach@sliven.bg

  • Създаден на: 2017-09-29 10:42:00
  • Създаден от: maya_cherninkova
  • Последна промяна: 2018-10-29 09:45:28
  • Последно променил: migrate_data