одобрен

Актуализация на регистрите на НСЦРЛП към 02.02.2017 г.

Уникален идентификатор:  876f4d29-295c-42c7-9625-4c313fadb02c

Описание:

Актуализация на регистрите на НСЦРЛП към 02.02.2017 г.

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване лекарства реимбурсация

Версия: 1

Автор: НСЦРЛП

Връзка с автор: office@ncpr.bg

Отговорник поддръжка: office@ncpr.bg

Връзка с отговорник поддръжка: office@ncpr.bg

  • Създаден на: 2017-02-03 10:29:43
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:09:23
  • Последно променил: migrate_data