одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия

Уникален идентификатор:  8793e17c-99ab-4286-b41f-ad2cdbfccf8d

Описание:

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 1

Автор: Дирекция "Медицински дейности"

Връзка с автор: md@rzi-ruse.com

  • Създаден на: 2016-07-30 22:23:05
  • Създаден от: eleonora_todorova
  • Последна промяна: 2018-10-15 18:35:33
  • Последно променил: migrate_data