одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост

Уникален идентификатор:  87a6b609-ab36-41f6-8b62-d601ad5afd38

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост от Община Златарица.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

Автор: Нели Джунджурова - Колева

Връзка с автор: neli@zlataritsa.net

Отговорник поддръжка: stoeva.eu@gmail.com

Връзка с отговорник поддръжка: stoeva.eu@gmail.com

  • Създаден на: 2019-03-29 13:26:10
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-03-29 13:29:30
  • Последно променил: Stoeva