непроверен

Отхвърлени проекти по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 (ОПТТИ) до 05.04.2019 г.

Уникален идентификатор:  87c904a4-f83f-4c2f-bb43-942cdaa69bca

Описание:

Информация за отхвърлени проекти по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 (ОПТТИ) до 05.04.2019 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното.

Основна тема:  Транспорт

Версия: 2.1

Източник: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Автор: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Връзка с автор: mail@mtitc.government.bg

Отговорник подръжка: dstamatov@mtitc.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: dstamatov@mtitc.government.bg

  • Създаден на: 2019-04-19 11:54:23
  • Създаден от: dstamatov
  • Последна промяна: 2019-04-19 11:59:46
  • Последно променил: dstamatov