одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане

Уникален идентификатор:  87e40915-cfd2-4335-9cf3-5af8afca7d6f

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от язовири публична общинска собственост, съгласно чл.52, ал.1, т.3, буква "а" на ЗВ.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 1.1

Автор: Тонка Сарова

Връзка с автор: madjarovo@abv.bg

Отговорник подръжка: madjarovo@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: madjarovo@abv.bg

  • Създаден на: 2019-03-26 08:53:56
  • Създаден от: tatyana_stoyanova
  • Последна промяна: 2019-03-26 08:57:43
  • Последно променил: tatyana_stoyanova