одобрен

Списък на лечебните заведения за болнична помощ в област Плевен

Уникален идентификатор:  8820802f-4aa9-4de9-82e4-c616d5c0a755

Описание:

Списъкът на лечебните заведения за болнична помощ съдържа наименованието на конкретно лечебно заведение, № на Разрешителното за осъществяване на лечебна дейност, издадено от Министерство на здравеопазването, името на директора/управителя и адреса на лечебното заведение, работещо на територията на област Плевен

Основна тема:  Некатегоризирани

болници здравеопазване плевен

Версия: 4

Автор: РЗИ - Плевен

Връзка с автор: rzi@rzi-pleven.com

Отговорник поддръжка: rzi@rzi-pleven.com

Връзка с отговорник поддръжка: rzi@rzi-pleven.com

  • Създаден на: 2016-06-28 10:45:52
  • Създаден от: aleksandrina_ivanova
  • Последна промяна: 2019-10-14 12:13:58
  • Последно променил: aleksandrina_ivanova