одобрен

Списък на кодовете на подземните водни тела

Уникален идентификатор:  88209af7-8c08-47a0-a67c-43c8682979fa

Описание:

Списък на подземните водни тела на територията на Източнобеломорски район за басейново управление.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

списък басейнова дирекция БД подземни водни тела район кодове Източнобеломорски ИБР

Версия: 2.3

Източник: https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=609

Автор: Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Връзка с автор: bd_plovdiv@earbd.bg

Отговорник поддръжка: nikolina.stoyanova@earbd.bg

Връзка с отговорник поддръжка: nikolina.stoyanova@earbd.bg

  • Създаден на: 2022-05-18 16:45:56
  • Създаден от: nikolina.stoyanova
  • Последна промяна: 2022-05-19 13:40:59
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте