одобрен

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Смолян към 30.06.2018 г.

Уникален идентификатор:  88330bb7-31d5-4757-b179-39c4423117eb

Описание:

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Смолян към 30.06.2018 г.

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 5.1

Автор: С.Пандагузова

Връзка с автор: s.pandaguzova@smolyan.bg

Отговорник поддръжка: s.pandaguzova@smolyan.bg

Връзка с отговорник поддръжка: s.pandaguzova@smolyan.bg

  • Създаден на: 2019-03-28 13:30:55
  • Създаден от: s.pandaguzova
  • Последна промяна: 2019-03-28 13:36:09
  • Последно променил: s.pandaguzova
 

Моля изчакайте