одобрен

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми в РИОСВ - РУСЕ

Уникален идентификатор:  887e3fe6-163b-46f7-aecc-bb5cf6139ce7

Основна тема:  Околна среда

Версия: 3.1

Източник: Регионална инспекция по околната среда и водите-Русе

Автор: Рени Петрова

Връзка с автор: rpetrova@riosv-ruse.org

Отговорник поддръжка: rpetrova@riosv-ruse.org

Връзка с отговорник поддръжка: rpetrova@riosv-ruse.org

  • Създаден на: 2019-03-20 10:12:48
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2020-03-17 14:32:44
  • Последно променил: reni_petrova