одобрен

Разпределение на пасища,мери от ОПФ за индивидуално ползване към 01.03.2019 г.

Уникален идентификатор:  88993203-a62d-4be9-a4fb-7940ebb64ba8

Описание:

Разпределение на пасища,мери от ОПФ за индивидуално ползване към 01.03.2019 г.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

Източник: гл. специалист "ЗЕОЧ"

Автор: Мариана Драгнева

  • Създаден на: 2019-03-14 14:25:27
  • Създаден от: obsobstvenost
  • Последна промяна: 2019-03-14 14:29:23
  • Последно променил: obsobstvenost