одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерална вода - находище Джебел, гр.Джебел

Уникален идентификатор:  88a02e84-5c05-4b7a-ba77-94269cb1fd7e

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2020-02-11 14:42:53
  • Създаден от: kmet_dj
  • Последна промяна: 2020-02-11 14:43:47
  • Последно променил: kmet_dj