одобрен

Регистър на зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми съгласно Закона за водите

Уникален идентификатор:  88bf4334-40ab-46f7-a38c-18ff045a7390

Описание:

Регистърът съдържа: №,Код на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми,Име на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми,Основание за определяне на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми, Основание за определяне на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми, Код на ВТ, в което изцяло или частично попада зоната, Площ на тялото, в което изцяло или частично попада зоната ,Вид

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2

  • Създаден на: 2016-10-20 10:50:52
  • Създаден от: bsbd
  • Последна промяна: 2019-09-20 15:46:01
  • Последно променил: bsbd