одобрен

Регистър на зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми съгласно Закона за водите

Уникален идентификатор:  88bf4334-40ab-46f7-a38c-18ff045a7390

Описание:

Регистърът съдържа: списък с речни участъци, язовири, езера, определени за естествено обитаване на рибни видове, дължини на участъците, показатели, които не отговарят на изискванията на Наредбата и инструкцията и списък на зони в крайбрежните морски води, които: осигуряват условия за развъждане на черупкови организми и имат възможност /но не осигуряват/ условия за развъждане на черупкови организми.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

  • Създаден на: 2016-10-20 10:50:52
  • Създаден от: silvena_gospodinova
  • Последна промяна: 2018-11-08 09:59:27
  • Последно променил: migrate_data