одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.12.2019 г.

Уникален идентификатор:  88cc0735-88f1-4e46-a6e8-c27ef61c531a

Описание:

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.12.2019 г.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 3.1

Източник: Община Сърница

Автор: Реджеп Мерджан

Връзка с автор: support@sarnitsa.bg

  • Създаден на: 2020-07-15 13:38:08
  • Създаден от: support
  • Последна промяна: 2020-07-15 13:45:41
  • Последно променил: support