одобрен

Регистър на рекламни елементи - Община Карлово

Уникален идентификатор:  89411d5c-ce86-4125-add7-c597781a6ea6

Описание:

Регистър на рекламни елементи - Община Карлово

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1.1

Автор: Отдел "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството”

Връзка с автор: obshtina@karlovo.bg

Отговорник подръжка: igleva@karlovo.bg

Връзка с отговорник подръжка: igleva@karlovo.bg

  • Създаден на: 2017-09-29 11:20:19
  • Създаден от: danielaigleva
  • Последна промяна: 2019-09-10 15:57:11
  • Последно променил: danielaigleva