одобрен

Регистър на актове за одобряване на устройствени планове и на измененията им

Уникален идентификатор:  89ec5867-0753-4cc0-881d-800d15d3fc11

Описание:

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове /на осн. чл. 5, ал. 5 от ЗУТ/

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Стояна Чавдарова

  • Създаден на: 2017-09-28 13:37:17
  • Създаден от: stoyana_chavdarova
  • Последна промяна: 2018-11-08 18:45:31
  • Последно променил: migrate_data
 

Моля изчакайте