одобрен

Регистър на издадените разрешителни за използване на повърхностни води и водни обекти съгласно Закона за водите

Уникален идентификатор:  89faacc1-caee-4d0e-97d4-95177e2ef74c

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за използване на повърхностни води и водни обекти издадени от БДИБР

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Правосъдие, правна система, обществена безопасност

водовземане закон за водите издадени разрешителни повърхностни води

Версия: 4

Автор: Басейнова дирекция Източнобеломорски район

Връзка с автор: bd_plovdiv@abv.bg

Отговорник поддръжка: bd_plovdiv_floods@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: bd_plovdiv_floods@abv.bg

  • Създаден на: 2017-02-20 11:06:20
  • Създаден от: yanka_yordanova
  • Последна промяна: 2020-05-21 17:00:06
  • Последно променил: nikolina.stoyanova