одобрен

Регистър удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж

Уникален идентификатор:  8a0002ee-2aef-41fb-8771-19c3fd5b867b

Описание:

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ
От дирекция САБОСХДЕП към ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА и РДНСК Пловдив–2018г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

публичен регистър

Версия: 3

Автор: Арх. Ралица Методиева-Ставракева

Отговорник подръжка: vilikoseva@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: vilikoseva@abv.bg

  • Създаден на: 2017-02-13 13:00:38
  • Създаден от: violeta_koseva
  • Последна промяна: 2019-05-30 09:44:28
  • Последно променил: violeta_koseva