одобрен

Регистър по приватизация на територията на община Аксаково

Уникален идентификатор:  8a4d0965-7dd0-419a-a2bb-9924ac1bed28

Описание:

Регистър по приватизация на територията на община Аксаково

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

публичен регистър

Версия: 1

Отговорник подръжка: ico@aksakovo.net

Връзка с отговорник подръжка: ico@aksakovo.net

  • Създаден на: 2017-09-25 08:13:40
  • Създаден от: hristo_dimitrov
  • Последна промяна: 2018-10-16 12:55:50
  • Последно променил: migrate_data