одобрен

Списък на процедираните инвестиционни предложения, планове и програми по реда на ЗООС (гл. 6, раздел II и III) и ЗБР, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ – Монтана

Уникален идентификатор:  8a753061-2fb6-4559-a985-e76ffe39aad6

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

монтана планове програми риосв инвестиционни предложения РМС 54/2019 ЗООС

Версия: 3.2

  • Създаден на: 2021-01-13 09:45:25
  • Създаден от: teodora_stoyanova_riosv_montana
  • Последна промяна: 2021-01-13 17:32:37
  • Последно променил: bikozhuharov