Автор: Verka Boneva

непроверен

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС

Уникален идентификатор:  8a840129-384b-428e-8c90-f87ac8b41085

Описание:

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС ,съгласно чл. 102 от ЗООС и чл.3, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда http://registers.moew.government.bg/ovos/

Основна тема:  Околна среда

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-04-02 16:09:38
  • Създаден от: РИОСВ Перник
  • Последна промяна: 2019-04-02 16:15:57
  • Последно променил: РИОСВ Перник