одобрен

ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ

Уникален идентификатор:  8ac81e48-5a0b-49ac-b982-770c7fd74b05

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-03-21 19:17:57
  • Създаден от: kgeorgiev
  • Последна промяна: 2019-03-21 19:19:17
  • Последно променил: kgeorgiev