одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Уникален идентификатор:  8b07a06f-2425-4215-888b-b9c93fc1d5a0

Основна тема:  Транспорт

Версия: 2.5

  • Създаден на: 2019-05-07 15:53:30
  • Създаден от: Оbshtina Ivanovo
  • Последна промяна: 2019-05-10 11:55:54
  • Последно променил: Оbshtina Ivanovo