одобрен

Регистър на защитените територии, защитените зони (НАТУРА 2000) и вековните дървета в България - 2021 г.

Уникален идентификатор:  8b550f33-8944-4680-8915-02f4aaa4a4f9

Описание:

Регистърът съдържа актуални данни за характеристиките на всяка официално обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите защитена територия или защитена зона. Тези данни включват: уникален идентификационен код; наименование; категория; актуална площ (в ха); местоположение – землища, общини, области, РДГ (ДГС и ДЛС), РИОСВ, в които попада; № и дата на заповедите за обявяване и промяна; № и дата на Държавен вестник; актуални забрани и режими; цел и предмет на обявяване; припокриване с други защитени обекти; карта на обекта; снимка на някои обекти. http://eea.government.bg/zpo/bg/index.jsp

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

защитени околна среда регистър територии ИАОС зони РМС 567/2021 2000 НАТУРА

Версия: 4.5

  • Създаден на: 2022-05-03 14:07:37
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2022-05-04 10:16:04
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте