одобрен

Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Уникален идентификатор:  8b8aa14d-ea66-4ef0-8e93-6803551f80a0

Описание:

Регистърацията е на основание чл. 2 от Наредба № 5 от 2011г. за условията и реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти и
чл.232, ал.2 от Зaкона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 2.1

Автор: РЗИ-Разград

Връзка с автор: rzi_razgrad@mbox.contact.bg

Отговорник поддръжка: kborislavova@mbox.contact.bg

Връзка с отговорник поддръжка: kborislavova@mbox.contact.bg

  • Създаден на: 2016-05-17 12:17:28
  • Създаден от: katya_borislavova
  • Последна промяна: 2019-09-24 10:27:40
  • Последно променил: sevdalinamarinova12