одобрен

РЕГИСТЪР НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Уникален идентификатор:  8b971ad8-1cae-44c1-88c9-59d8f57815aa

Основна тема:  Население и социални условия

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-04-04 17:43:01
  • Създаден от: vladislav.stanchev
  • Последна промяна: 2019-04-04 17:44:43
  • Последно променил: vladislav.stanchev