одобрен

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ, СТЪКЛО, ХАРТИЯ И КАРТОН

Уникален идентификатор:  8bc747c7-ae77-447a-9ff7-67c6ef32016a

Основна тема:  Околна среда

Сухиндол

Версия: 2.2

Връзка с автор: obsuhindol@abv.bg

Отговорник подръжка: obsuhindol@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: obsuhindol@abv.bg

  • Създаден на: 2020-02-13 16:44:52
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-02-13 17:03:22
  • Последно променил: obsuhindol1