одобрен

Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления за учебната 2018/2019 година - първи семестър

Уникален идентификатор:  8be4ae2c-eb29-40d7-8f4e-e6b49b98008d

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

Брой студенти и докторанти

Версия: 2.1

Споразумение за ниво на обслужване: 

Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления за учебната 2018/2019 година - първи семестър

  • Създаден на: 2019-04-30 10:31:59
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-04-30 10:34:08
  • Последно променил: d_tzvetkov