одобрен

разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Уникален идентификатор:  8c7c5a4c-dcaa-4d12-a69a-71f1d7b5ad05

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.4

  • Създаден на: 2019-05-07 16:08:34
  • Създаден от: Оbshtina Ivanovo
  • Последна промяна: 2019-05-10 11:53:03
  • Последно променил: Оbshtina Ivanovo