одобрен

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води

Уникален идентификатор:  8d61cd8c-085c-4c10-8375-3ffb7e33917a

Описание:

На територията на община Струмяни няма регистрирани извори на минерална вода, затова такъв регистър не се поддържа.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

води извори минерални води

Версия: 1

  • Създаден на: 2017-09-04 10:01:39
  • Създаден от: stoyan_petkov
  • Последна промяна: 2018-11-10 09:28:19
  • Последно променил: migrate_data