одобрен

Регистър на разрешителни за ползване на минерални води при Община Русе

Уникален идентификатор:  8d6539a9-75dc-4946-b2a3-5c6a29c53fc4

Описание:

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води на територията на Община Русе

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

минерални води

Версия: 1

  • Създаден на: 2017-09-14 06:59:36
  • Създаден от: iskren_rusanov
  • Последна промяна: 2018-10-20 10:19:52
  • Последно променил: migrate_data