одобрен

Регистрирана земеделска и горска техника в ОД "Земеделие" Видин към 01.01.2020 г.

Уникален идентификатор:  8d9a1cb1-7fca-4476-bba4-dcf873fc461d

Описание:

Регистрирана земеделска и горска техника в ОД "Земеделие" Видин към 01.01.2020 г.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

Източник: Областна Дирекция "Земеделие" - Видин

Автор: Областна Дирекция "Земеделие" - Видин

Връзка с автор: odzg_vidin@mzh.government.bg

Отговорник поддръжка: odzg_vidin@mzh.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: odzg_vidin@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2020-02-21 16:41:23
  • Създаден от: tanya_mincheva_tsolova
  • Последна промяна: 2020-02-21 17:00:57
  • Последно променил: tanya_mincheva_tsolova