одобрен

Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища

Уникален идентификатор:  8dab021d-e800-4324-a8f5-ab275903aeae

Описание:

Данни за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел улесняване достъпа до пазара на труда, както и за други цели, когато заявителят има правен интерес, след м.януари 2006 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

чуждестранни дипломи в България

Версия: 4.33

Автор: НАЦИД

Връзка с автор: nacid@nacid.bg

Отговорник поддръжка: d_todorova@nacid.bg

Връзка с отговорник поддръжка: d_todorova@nacid.bg

  • Създаден на: 2019-03-26 17:12:30
  • Създаден от: d_todorova
  • Последна промяна: 2021-01-16 03:00:26
  • Последно променил: vcankova