одобрен

Списък на училищата-общообразователни, професионални, специални и по изкуства за учебната 2014-2015 г. - към 05.02.2015 г.

Уникален идентификатор:  8ddaad11-62d6-4e86-b743-c5b3a0539e21

Описание:

Съгласно Параграф 1, ал. (2) от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета Министерството на образованието и науката подготвя и поддържа регистър на държавните детски градини, на държавните и общинските училища, на детските градини и училища по чл. 11 и 12 и на духовните училища.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

  • Създаден на: 2015-06-16 07:06:24
  • Създаден от: n_ivanova
  • Последна промяна: 2018-12-03 20:30:52
  • Последно променил: migrate_data